XLSS-174
Stäubli AG - XLSS-174-tim-2x-51914-jpg-orig.jpg

带触摸保护的 PVC 绝缘同轴测试导线。两端 均为 BNC 公连接器。BNC 连接器采用的是镀 镍屏蔽层,内层导线的接触销和套筒则为铜镀 金材质。

订货号

型号

导线长度 L [cm]

67.9553- 21

XLSS-174

50-100-150-200

Au Ni PVC