web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

STÄUBLI Ở Việt Nam

Chào mừng đến với Stäubli Việt Nam

Stäubli tại Việt Nam

Với tinh thần đổi mới hơn một thế kỷ qua, Stäubli hoạt động gần gũi với các khách hàng Châu Á. Nhằm tối ưu hóa việc tiếp cận khách hàng và tăng cường các hoạt động tiếp thị của chúng tôi, văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh đã được thành lập vào tháng 4/2017 để phục vụ khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam.

Stäubli cung cấp một loạt các dòng sản phẩm như Bộ phận kết nối, Người máy công nghiệp, Ngành dệt để đáp ứng các nhu cầu ngày càng nghiêm ngặt về chất lượng, sự đáng tin cậy và năng suất.