web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

สายเคเบิ้ลและสายไฟ

Stäubli มองย้อนกลับไปถึงประสบการณ์หลายปีในการผลิตสายไฟด้วยวัสดุฉนวน PVC, Silicone และ TPE การรวมกันของขดลวดจำนวนมาก ประกอบกับวัสดุฉนวนที่มีความยืดหยุ่นสูงจะสร้างสายทดสอบสำเร็จรูป ที่มีความยืดหยุ่นสูงเป็นพิเศษ ด้วยการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดตลอดจนการปรับปรุงในด้านการผลิตของเราให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทำให้ขอบเขตของสายไฟได้มีการแผ่ขยายอย่างต่อเนื่อง และปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางเทคนิคและมาตรฐานล่าสุด