โซลูชั่นการเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วและการทำกระบวนการให้เป็นระบบอัตโนมัติ บูธ 21 ฮอลล์ 11

บูธของ Stäubli ที่งาน K 2019

Stäubli จัดหาโซลูชั่นที่หลากหลาย เพื่อช่วยเพิ่มกำลังการผลิตของคุณ ตั้งแต่การเชื่อมต่อแบบสวมเร็วที่เรียบง่ายไปจนถึงระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรที่มีความซับซ้อนสูง ขอเชิญเยี่ยมชมบูธของเราที่งาน K 2019 ที่ซึ่งเราจะนำเสนอเซลล์ IMM รุ่นใหม่ของเรา พร้อมด้วยการสาธิตผลิตภัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่ของเรา คุณจะได้ทราบว่าโซลูชั่นของเราเหมาะกับขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างไรบ้าง อาทิ การบำรุงรักษา การให้ความร้อนก่อน และการขนย้ายแม่พิมพ์ ดูอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานแบบคู่ขนานซึ่งกันและกัน เพื่อประหยัดเวลาของคุณในระหว่างกระบวนการผลิตได้อย่างไร

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการของคุณ ว่าเราจะสามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในปัจจุบันของคุณให้ดีขึ้นได้อย่างไร และโซลูชั่นของเราสามารถเพิ่มกำลังการผลิตและ ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ของคุณให้สูงขึ้นได้อย่างไร

หากคุณต้องการสำรองการนัดหมายกับผู้เชี่ยวชาญเราที่บูธ H21 /  ฮอลล์ 11 กรุณาคลิกที่นี่

Stäubli สามารถช่วยสนับสนุนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของคุณได้ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว

[Translate to Thai:] Overall Equipment Effectiveness picture
พัฒนาประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร, พัฒนาการแข่งขันของคุณ

ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมพลาสติกต้องเผชิญกับความต้องการผลิตสินค้าในปริมาณที่น้อยลงแต่มีความหลากหลายชนิดมากขึ้น ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างรวดเร็ว การตอบสนองความต้องการดังกล่าวนี้ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแม่พิมพ์บ่อยขึ้น ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรลดลง และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของคุณ ดังนั้น การลดช่วงเวลาที่เครื่องไม่ทำงานในระหว่างการเปลี่ยนแม่พิมพ์จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Stäubli สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับขอบเขตที่ควรปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้อุปกรณ์ที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการช่วยวิเคราะห์วงจรการผลิตของคุณ โซลูชั่นระบบเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว (QMC) ของเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามกลยุทธ์และแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทคุณ

“เวลาที่สำคัญที่สุดในระหว่างดำเนินการผลิต ก็คือเวลาที่พวกเราปล่อยเครื่องจักรทิ้งไว้และไม่ผลิตอะไรเลย”

#กำลังการผลิต #ROI #STÄUBLI www.quick-mold-change.com
อ่านรายงานอย่างเป็นทางการของเรา Stäubli AG - staubli-plastics-productivity-white-paper-dim-2x-53180-jpg-orig.jpg

การปรับปรุง OEE

ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมพลาสติก

อะไรคือการผสมผสานที่ลงตัวสำหรับคุณ? Stäubli AG - qmc-provider-dim-2x-53183-jpg-orig.jpg

6 วิธีในการประหยัดเวลา

การให้ความร้อนแม่พิมพ์ก่อน การเชื่อมต่อวงจรพลังงาน การยึดจับแม่พิมพ์ การขนย้ายและการโหลดแม่พิมพ์ การตรวจสภาพแบบคาดการณ์ และการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ รวมถึงการเปลี่ยนเครื่องมือบนหุ่นยนต์โดยอัตโนมัติ