web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Zákaznícka školenie

Naša kancelária so sídlom v Komárne (Slovensko) otvorila školiacu miestnosť v roku 2018. Centrum má pohodlné školiace priestory, ktoré sú vybavené najmodernejšou technológiou a didaktickými pomôckami vrátane internetového pripojenia a momentálne s 4 robotmi.

Toto stredisko je vybavené robotmi radov TX a SCARA TS / RS s riadiacou jednotkou CS8C, TX2 a SCARA TS2, CS9. Naši školitelia budú vzdelávať v problematike obsluhy a základného programovania v programovacích jazykoch VAL 3. Tréning trvá tri nebo štyri a pol dňa a je samozrejmé, že priebežné korekcie tém s ohľadom na túžby a schopnosti stážistov sú zohľadnené počas prípravy. Po ukončení školenia získa každý praktikant akreditovaný certifikát o absolvovaní kurzu.

Po celú dobu kurzu je zabezpečený obed a občerstvenie.

Kontakt

Tel.: +421 905 686 634
E-mailový kontakt