web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

MASE PLASTICE

Stäubli, competență de neegalat în industria maselor plastice

Schimbarea rapidă a matrițelor pentru industria maselor plastice

Reducerea timpuluideschimbare a matrițeieste fundamentală pentruprocesul SMED—Single-Minute Exchange of Dies (Schimbarea matrițelor într-un minut).

Automatizarea procesului, performanța, fiabilitatea și inovația sunt principalele criterii descrise în soluțiile QMC (Quick Mold Change - Schimbarea rapidă a matrițelor) de la Stäubli în programul său de calitate șioptimizareaproductivității.

Acestea reduc în mod considerabil întreruperileși oferă o abordareflexibilăla schimbările frecventede matriță, reducerea costurilor, risipa de timp și redundanța stocurilor.

Expertiza noastră în încărcarea și prinderea matrițelor, conectarea energetică și sistemele robotice pentru industria maselor plastice înseamnă că putem oferi soluții direcționate sau globale.

Analiză SMED

Timpii de schimbare a matrițelorsunt sinonimi cuperioadeneproductive.

Utilizări


Soluții per total automatizate | Schimbarea matriței într-un singur minut

Inspectarea matrițelor

Stațiile de lucru Stäubli fac lucrul cu matrițe foarte mari să fie mai ușor și mai sigur.

Manipularea pieselor

Odată cu creșterea cererilor de schimbări multiple ale matrițelor, flexibilitatea este esențială pentru a rămâne competitivi. Pentru procesele industriale robotizate, soluțiile modulare permit robotului să schimbe uneltele într-un mod complet automat și în timp util.

Mold transfer and loading

Fixed workstations and shuttle carts: customized solutions according to the specification of tools, machines and production processes.

Connection of energy circuits

Quick couplings and centralized connections for the thermal management of molds, hydraulic applications and electric circuits.

Mold clamping

Mechanical, hydraulic or magnetic: three available Staubli clamping technologies that guarantee you the appropriate solution.

Mold preheating

Preheating stations enable the next mold to reach operational temperature while the current mold is still in use. This reduces downtime between mold changes to a minimum.


Urmăriți videourile noastre - Minutele expertului