تواناییهای بالقوه بافت فرش با طرح چاپی

سهم منسوجات با طرحهای چاپی در بازارهای سراسر جهان در حال گسترش میباشد. موفقیت فرشهای چاپی بدلیل آزادی در اتنخاب طرح و رنگ ومواد اولیه مصرفی بصورت بهینه و مقرون بصرفه ای رو به ازدیاد میباشد.

مقاومت بالا استهلاک کم و قیمت تمام شده ارزان از پارامترهای مهمی است که در فرایند بافت فرشهای چاپی خودنمایی میکند. ماشین ALPHA 500 Leantec بطور خاص بمنظور بافت و تولید اقتصادی فرشهایی با یک نوع ماده اولیه طراحی وساخته شده است که امکان تولید اقتصادی این قبیل محصولات را در سطحی وسیع فراهم میدارد.

چاپ طرحهای کامل
با استفاده از شانه 320  تا 700  در تراکم نخ خاب انواع طرح با کیفیت و وضوح بالاتری نسبت به فرشهای تافتینگ قابل چاب میباشد. طرحهای چاپ شده در فرشهای تافتینگ به دلیل تراکم پایین از وضوح بسیار کمی برخوردار بوده و مبهم بنظر میرسند.

فرشهای قابل بازیافت تهیه شده از یک نوع مواد اولیه
نخهای خاب در دل ساختمان بافت فرش قرار گرفته و نیازی به عملیات تکمیلی نظیر آهار و چسب در پشت فرش نمیباشد. در مواردی که نیاز به پشت فرش ملایمم ونر داریم لایه نازکی از آهار بوزن تقریبی 80/120g/m ممکن است مورد استفاده قرار گیرد .بمنظور تولید به صرفه وقابل انعطاف فرش را میتوان بافت و در انبار نگهداری نمود و بمحض سفارش برای عملیات چاپ آماده نمود.

توسعه فرصت های اقتصادی در تنطیم قرار دادها
تاکنون فرایندهای تولید در برخی کارخانجات بدلیل پایین بودن سرعت تولید و هزینه های آن نظیر کارخانجات استفاده کننده از اکسمینسترچندان صرفه اقتصادی نداشت .با استفاده از ماشین ALPHA 500 Leantec تولید کنندگان فرش حوضه وسیع تری در انتخاب انواع نخ و مواد اولیه و بهره گیری از آخرین تکنولوژیهای چاپ خواهند داشت.