Steuerungen CS9 EtherCAT-Klemme I/O

CS9 EtherCAT-Klemme I/O

D244030

Stäubli D24403000

EtherCAT-Koppler mit integrierten digitalen Ein-/Ausgängen

D244030

D244031

Stäubli D24403100

HD-EtherCAT-Klemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8‑Kanal-Digital-Ausgang 24 V DC

D244031

D244032

Stäubli D24403200

Endkappe

D244032

D244427

Stäubli D24442700

4-Kanal-Analog-Eingangsklemme -10…+10 V

D244427

D244428

Stäubli D24442800

4-Kanal-Analog-Ausgangsklemme -10…+10 V, 16 Bit

D244428

D244429

D24442900

Inkremental-Encoder-Interface

D244429

D244430 & D244431

Stäubli D24443000 - D24443100

2-Kanal serielle Schnittstellen RS232/RS422/RS485, D-Sub-Anschluss

D244430 & D244431

D244432

Stäubli D24443200

Netzteilklemmen zur E-Bus-Auffrischung

D244432

D244435

Stäubli D24443500

8-Kanal-Digital-Ein- oder -Ausgang 24 V DC

D244435