web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Stäubli, bezkonkurenční specialista v plastikářském průmyslu

Optimalizace času = maximalizace zisku

Stäubli specialisté chápou problémy, se kterými je možné se setkat v plastikářském průmyslu; zkrácení doby výroby, zvýšení počtu dílů při současném snížení úrovně zásob, stále vyšší úroveň výkonnosti a méně času na jejich dosažení - to vše na stále rostoucím trhu. Ať už chcete zkrátit dobu výměnných cyklů i čas na výměnu formy, zajistit vysoký výkon nebo optimalizovat nevýrobní úkoly, může vám společnost Stäubli poskytnout celou škálu řešení, která vám ušetří čas v každé fázi procesu vstřikování, a tím se zvýší rovněž i ekonomická efektivita. 

KONTAKT

Technická podpora

Tel.: +420 463 034 102

E-mail: connectors.cz@staubli.com

SMED ANALÝZA | ZKRAŤTE DOBU VÝMĚNY FORMY NA PÁR MINUT
  • Dnešní moderní doba je spojena s měnícími se požadavky zákazníků na výrobu menších dávek výrobků – to vyžaduje častější výměnu nástrojů a seřizování strojů. Proto Stäubli nabízí svých zákazníkům analýzu SMED (Single Minute Exchange of Die), kdy je primárním cílem zkrátit dobu výměny nástroje pouze na několik minut. Že se nám opravdu daří zkracovat výměnu na pár minut, dokazuje i stále rostoucí zájem o analýzy.
  • Nejpodstatnější výhodou při používání těchto systémů je zásadní zkrácení celého procesu výměny forem, tedy ušetření času stroje a operátorů, což bývá hlavní požadavek a očekávání od této analýzy a návrhu řešení.

    Další, neméně podstatné výhody řešení Stäubli jsou:
  • Při použití multispojek nemůže dojít k záměně okruhů, a to u vody i hydrauliky.
  • Zásadní urychlení i při propojování elektrokonektorů.
  • Vyšší bezpečnost
  • Hospodárnost s médii – žádné úniky provozních kapalin
  • Eliminace možného vzniku lidské chyby a ztrátu produktivity na pracovišti

PLASTIKÁŘSKÝ PRŮMYSL

Stäubli, bezkonkurenční specialista v plastikářském průmyslu