web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Pro každou úspěšnou firmu je nezbytné mít své dlouhodobé partnery, na které se může i v těžkých dobách svého podnikání spolehnout.

Ve své skoro 130leté historii se Stäubli stalo globálním poskytovatelem mechatronických řešení a toho bychom jen těžko dosáhli bez dlouhodobých partnerství, jak s koncovými zákazníky, tak s firmami, které naše řešení integrují do svých technologií. Proto jsme se rozhodli spustit celosvětový partnerský program, ve kterém bychom chtěli tuto spolupráci nejenom ocenit, ale i maximálně rozvinout.

Partnerský program obsahuje dvě úrovně:

První úrovní je Strategický partner. To jsou ti výrobci strojů, se kterými spolupracujeme dlouhodobě a společně vytváříme nová řešení pro naše zákazníky. Znají velice dobře produkty Stäubli a preferují je při integraci do svých řešení.

Druhou úrovní je Autorizovaný partner. To jsou ti výrobci strojů, se kterými spolupracujeme také dlouhodobě, a mají naší garanci správné integrace robota do stroje.

Strategický partner
Autorizovaný partner