web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Řešení pro rychlou výměnu forem v plastikářském průmyslu

Zkrácení doby nutnékvýměně nástrojeje páteří metodySMED, která pochází z anglického Single-Minute Exchange of Die, což v překladu znamená „výměna nástrojů do deseti minut“. Automatizace procesů, výkon, spolehlivost a inovace jsou hlavními kritérii řešení prorychlou výměnu formyod Stäubli, která spočívají v programu kvality aoptimalizaciproduktivity.

Ta výraznězkracují odstávkya nabízejí tolik potřebný aflexibilnípřístup k častýmvýměnám nástrojů, snížení nákladů, době nečinnosti výrobního zařízení a přebytečným zásobám.

Díky odborným znalostem expertů v Stäubli na problematiku nakládání a upínání forem, připojení energie a robotické systémy pro plastikářský průmysl můžeme nabídnout cílená nebo globální řešení.

Analýza SMED

Čas nutný pro výměnu formy znamenáčas, pojaký je přerušenavýroba.

Řešení umožňují jeho snížení na minimum.

Aplikace


Celková automatizovaná řešení | Výměna formy do deseti minut

Kontrola formy

Pracovní stanice od Stäubli proces usnadňují a zvyšují bezpečnost práce na formách velkých rozměrů.

Manipulace s díly

S rostoucí poptávkou po častějším měnění forem je zachování konkurenceschopnosti podmíněno flexibilitou. U robotických průmyslových procesů umožňují modulární řešení robotům rychlou výměnu nástrojů plně automatizovaně a včas.

Zakládání a přesun forem

Pevná pracovní stanice a přepravní vozíky: řešení na míru podle typů nástrojů, strojů a výrobních procesů.

Připojení energetických obvodů

Rychlospojky a centralizované spoje pro řízení teploty forem, hydraulických aplikací a elektrických obvodů.

Upínání forem

Mechanické, hydraulické nebo magnetické: tři dostupné upínací technologie od Staubli, které zaručují řešení na míru.

Předehřívání formy

Předehřívací stanice umožňují další formě dosáhnout provozní teploty, zatímco se ještě používá stávající forma. Tím se snižuje doba odstávky mezi výměnami forem na minimum.


Podívejte se na naše videa – Zeptejte se expertů