Success story

Úspěšné zákaznické reference: Dobré důvody pro multispojky od Stäubli

High temperature manual multicoupling plate
High temperature manual multicoupling plate
Multicoupling plate for high pressure hydraulic circuits
Multicoupling plate for high pressure hydraulic circuits

Mohelnický závod Siemens je největším evropským závodem na výrobu nízkonapěťových asynchronních elektromotorů, který byl založen v roce 1904. Siemens vyrábí elektromotory také v závodech v Drásově a Frenštátu pod Radhoštěm. Ve zmíněných závodech se vyrábí elektromotory s vyššími osovými výškami (nad 200 mm). V Mohelnici vyrábí asynchronní elektromotory osových výšek od 63 až do 200 mm, denně podnik vyrobí více než 4 tisíce elektromotorů, ty většinou slouží k pohonu průmyslových zařízení, jako jsou například ventilátory, čerpadla, kompresory či obráběcí stroje.

“Výhledově bychom chtěli řešení implementovat i na další stroje. Zároveň zahrnout do systému i zmiňovanou hydrauliku. Vzdálený cíl je dát samozřejmě do toho i elektriku, to by napojení bylo skutečně naráz a za pár minut,” plánuje Václav Krňávek.

Výzva č. 1 vysoké teploty a hydraulika

První řešení v podobě multidesky HTM na horký olej až do max. 250°C na vyhřívání forem firma implementovala asi před sedmi lety. Během příprav se ukázalo jako velký problém, jak přejít od standardního napojení na řešení Stäubli, co nejrychleji a bez větších ztrát. Multidesku nakonec aplikovali na pilotní pracoviště, kdy došlo k osazení jednoho stroje a několika forem. Teď je příprava již snazší, protože každá nová forma je osazena multideskou Stäubli již přímo z nástrojárny. Na společnost však čekal další nelehký úkol při odlévání odlitků statorů elektromotorů. Forma na odlévání má čtyři nepravá jádra, která se otevírají do čtyř stran pomocí hydraulických válců. Tyto jádra bylo nutné napojit na chladicí a temperovací olej a navíc bylo potřeba utvořit prostor pro napojení hydraulického obvodu. „Znovu jsme vzali náš pilotní projekt, kde je již vyřešené napojení na potřebná média, ale bez napojení hydrauliky. Tam jsme zavedli multispojku RMP pro hydrauliku od Stäubli a dnes projekt běží od roku 2015 velmi dobře,“ pochvaluje si spolupráci Václav Krňávek.  

Výzva č. 2 bezúkapové řešení

Dalším pozitivem je bezesporu snížení vlivu lidské chyby. Pokud se média napojují jednotlivě a seřizovač musí připojovat jednotlivé hydraulické a temperovací okruhy samostatně, dochází k častým cyhbám a zbytečnému prohlubování nákladů na odstranění těchto chyb. Při použití multidesky již nedochází k záměně vstupu s výstupem. Bez ohledu na rychlost seřizovacího času, který je už nyní brán jako samozřejmost, hledá firma další možnosti, jak uspořit čas i náklady. Podobně je tomu v případě úniku kapalin. Protože tlakové licí stroje pracují s těžko zápalnou hydraulickou kapalinou, je potřeba nejen kvůli úspoře, ale především kvůli bezpečnosti práce zajistit, aby nedocházelo k únikům a tím například poškození zařízení nebo úrazu obsluhy. Pro každý z těchto případů jsou bezúkapové spojky od Stäubli nedocenitelné.

Spolupráce s přidanou hodnotou  

Celé instalaci předcházel dlouhý proces, od hledání vhodného dodavatele, řešení a samozřejmě, jak celý projekt zainvestovat. Stäubli připravilo workshop (SMED), kde bylo možné vyčíslit potenciální úspory, jak časově, tak ekonomicky. Bez podobné analýzy by se projekt neuskutečnil, protože vstupní náklady neodpovídaly předpokládaným přínosům. „Vaše pomoc v této fázi přípravy, když se projekt kalkuloval, byla perfektní,“ dodává Václav Krňávek. Dnes, když se objednává duplicitní forma, výrobce již vidí, jaké řešení je potřeba a osadí formu již při výrobě prvky Stäubli.

Produktová řada:

Manuální multideska pro vysoké teploty HTM

Multideska pro vysokotlaké hydraulické okruhy RMP 49