Řešení pro rychlou výměnu forem a automatizace procesu

Stánek společnosti Stäubli na veletrhu K 2019: navštivte nás.

Společnost Stäubli může podpořit návratnost vašich investic v jednotlivých stupních procesu, ať jde o krátkodobou, střednědobou nebo dlouhodobou investici.

[Translate to Czech:] Overall Equipment Effectiveness picture
Zlepšete své OEE, zlepšete svou konkurenceschopnost.

Plastikařina dnes čelí rychle se zvyšující poptávce po malých objemech více druhů výrobků. Vyžaduje to vyšší počet změn forem, snižuje se celková efektivita vybavení a má to dopad na vaši konkurenceschopnost. Zkracování odstávek během výměn forem je tedy naprosto zásadní. Na základě rozboru vašich výrobních cyklů může společnost Stäubli doporučit oblasti zlepšení účinnosti s využitím vašeho stávajícího vybavení. Naše řešení QMC lze přizpůsobit strategii vaší společnosti i budoucím podnikatelským plánům.

„Nejdůležitější doba během výroby je čas, kdy nevyrábíme nic.“

#PRODUCTIVITY #ROI #STÄUBLI www.quick-mold-change.com
Přečtěte si naši brožuru Stäubli AG - staubli-plastics-productivity-white-paper-dim-2x-53180-jpg-orig.jpg

Optimalizace OEE

Celková efektivita vybavení v plastikařině.

Která kombinace je pro vás ta pravá? Stäubli AG - qmc-provider-dim-2x-53183-jpg-orig.jpg

6 způsobů, jak ušetřit čas

Předehřívání formy, připojení energetických obvodů, upínání forem, přesun a zakládání forem, prediktivní údržba a údržba forem a dále pak výměny nástrojů na robotech.