Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Komplexní robotizovaná technologická linka

V roce 2018 otevřela Univerzita Tomáše Bati na své fakultě aplikované informatiky zcela nový obor, který reaguje na zvýšenou poptávku ze strany studentů. Jedná se o bakalářské a magisterské studium oboru Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci. V návaznosti na to univerzita zainvestovala do nové robotizované učebny, která musí splňovat náročné požadavky pro získání znalostí a dovedností vysokoškolskými studenty oboru zaměřeného na aplikovanou informatiku ve vrcholové oblasti průmyslové automatizace.

Laboratoř je tvořena dvěma na sebe navazujícími částmi, přičemž první – Komplexní robotizovaná technologická linka – tvoří univerzální robotický systém propojující dva různé typy průmyslových robotů (4osé a 6osé) a jejich řídící systémy víceúrovňovým dopravníkovým systémem Bosch a jeho PLC řídícími systémy Beckhoff s úplnou možností měření všech důležitých veličin. Jelikož byl kladen důraz na otevřenost celého systému a možnost vyčítání všech důležitých hodnot z robotů v reálném čase, byl zvolen dodavatel průmyslových robotů Stäubli, který zaručil vyčítání hodnot z kontrolérů robotů v rámci 4ms smyčky. Dalším důvodem byla možnost využití 6osých i 4osých robotů od jednoho dodavatele a možnost použití vlastních algoritmů pro řízení pohybů robota a všech ostatních částí celého system (byly využity prvky řízení uniVal PLC). Druhá část – malé robotické pracoviště – představuje prostředí průmyslových robotů s aplikací řízení kinematiky materiálového toku v prostředí typu kusové výroby. Obě části robotické laboratoře jsou propojeny AGV vozíkem Omron, který zajišťuje materiálový tok mezi oběma pracovišti.

První část linky zpracovala společnost Elcom, která univerzitu zaujala svými zkušenostmi v oboru průmyslové automatizace (roboty Stäubli 2x TX2-60 a 2xTS2-60 a jeden robot Yumi od ABB).