web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career
web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

Do you have any questions? Get in contact with us.

web Region | Language Selector search-white Search email Contact contact Career

ПЛАСТМАСИ

Stäubli, уникален опит в пластмасовата промишленост

Решения за бърза смяна на формите за пластмасовата индустрия

Намаляването на времето, необходимозасмяна на матрица, е от основно значение запроцесаSMED-Едноминутна смяна на матрици.

Автоматизация на процесите, производителност, надеждност и иновации са основните критерии, подробно описани вQMC(Бърза смяна на форма) решенията на Stäubli в програмата за качество иоптимизация напроизводителността.

Те значителнонамаляват времето за престойи предлагат така необходимия игъвкавподход към честитесмени на матрици, намаляването на разходите, загубата на време и преразпределянето на запасите.

Експертният опит на Stäubli в областта на зареждането и затягането на форми, енергийното свързване и роботизираните системи за пластмасовата промишленост означава, че можем да предложим целеви или глобални решения.

SMED анализ

Времената за смяна на форматаса в синхрон снепродуктивнитевремена. Решенията позволяват те да бъдат сведени до минимум.

 

Повече информация

Как се оптимизира цялостната ефективност на оборудването в производството на пластмаси?

Някои от отговорите в бялата книга на Stäubli.

 

Изтеглете бялата книга

Приложения


Цялостни автоматизирани решения | Промяна на формата за една минута

Проверка на матриците

Работните станции на Stäubli улесняват и правят по-безопасна работата с много големи форми.

Боравене с частите

Предвид нарастващите изисквания, налагащи многобройни смени на матрици, гъвкавостта е от съществено значение за запазване на конкурентоспособността. За роботизираните промишлени процеси модулните решения позволяват на робота да смени инструментите си напълно автоматизирано и своевременно.

Трансфер и зареждане на матриците

Стационарни работни станции и колички: персонализирани решения в съответствие със спецификацията на инструментите, машините и производствените процеси.

Свързване на електрическите вериги

Бързи съединители и централизирани връзки за топлинно управление на матрици, хидравлични приложения и електрически вериги.

Стягане на матрицата

Механични, хидравлични или магнитни: три налични технологии за затягане на Staubli, които ви гарантират подходящото решение.

Предварително нагряване на матриците

Станциите за предварително нагряване позволяват следващата матрица да достигне оперативната температура, докато текущата матрица.все още се използва. Това намалява времето за престой между смените на матриците до минимум.


Гледайте нашите видеоклипове - Експертни минути