Решения за бърза смяна на матриците и автоматизация на процесите

Щандът на Stäubli на K 2019: място, което не трябва да пропускате.

Stäubli може да спомогне възвращаемостта на инвестициите (ROI) ви на всеки етап по пътя ви, независимо дали става дума за краткосрочна, средносрочна или дългосрочна инвестиция.

[Translate to Bulgarian:] Overall Equipment Effectiveness picture
Подобрете своята OEE, повишете конкурентоспособността си.

В наши дни пластмасовата промишленост е изправена пред бързо нарастващо търсене на по-малки обеми от повече видове продукти. Това изисква по-голям брой смени на матрици, което намалява общата ефективност на оборудването и влияе върху конкурентоспособността ви. Следователно намаляването на продължителността на престой по време на смяна на матрици е от съществено значение. Като анализира вашите производствени цикли, Stäubli може да препоръча области за подобряване на ефективността, използвайки съществуващото ви оборудване. Нашите QMC решения (решения за бърза смяна на матрицата) са приспособими към стратегията на вашата компания и бъдещи бизнес планове.

"Най-същественият момент по време на производство е този, в който бездействаме"

#ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ #ROI #STÄUBLI www.quick-mold-change.com
Прочетете нашия доклад относно новите ни решения Stäubli AG - staubli-plastics-productivity-white-paper-dim-2x-53180-jpg-orig.jpg

Оптимизирайте OEE

Обща ефективност на оборудването в пластмасовата промишленост.

Коя е правилната комбинация за вас? Stäubli AG - qmc-provider-dim-2x-53183-jpg-orig.jpg

6 начина да спестите време

Предварително нагряване на матрицата, свързване на електрическите вериги, закрепване на матрици, прехвърляне и зареждане на матрици, прогнозна проверка и поддръжка на матрици, както и смяна на инструментите на роботи.